مجله اینترنتی

ارزش سهام عدالت امروز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ چقدر است؟

ارزش سهام عدالت من چقدر شد؟

امروز یکشنبه (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۱ میلیون ۷۴۴ هزار و ۳۴۸ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۷۱۸۸۲ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۲۸۵.۹۰۶ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۷۴۸.۶۰۴ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۴۹۵۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۸۴۴۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد، فملی، فارس، شپنا، کگل، شپندر و کچاد صورت گرفت و شاخص های وسپهر، آریا، خاور، شگویا، انتخاب، صبا، هرمز بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون ۷۴۴ هزار و ۳۴۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۱۳۴۵ ۱۱۶۸
شگویا ۱۷۷۴ ۴۹
شاوان ۲۹۷۰ ۵
دانا ۳۹۳ ۴۵
بنیرو ۴۸۶ ۳
رمپنا ۱۴۴۴ ۱۴۳
اخابر ۱۲۲۰ ۲۴۴
کگل ۷۱۱ ۱۰۷
حکشتی‌ ۱۶۴۱ ۸۰
فولاد ۶۶۷ ۲۵۲۰
فولاژ ۱۸۸۰ ۴۸
فخوز ۴۵۳ ۱۱۶
ساراب ۳۱۷۶ ۹
ورنا ۸۴۲ ۳
حپترو ۴۵۸۲ ۱
کچاد ۷۴۷ ۲۳۷
وپست ۸۶۸ ۱۶
مارون ۱۹۲۲۵ ۴۹
شپنا ۹۵۵ ۴۱۶
شتران ۵۸۱ ۲۶۰۰
شبندر ۱۳۳۶ ۹۳۰
بسویچ ۸۲۱ ۹
وبملت ۴۱۹ ۳۰۵
وبصادر ۲۷۲ ۱۴۲۷
خاور ۵۴۴ ۴۲۰
وتجارت ۲۴۵ ۱۸۲۲
فایرا ۹۰۵ ۳۲
شراز ۱۹۷۹ ۴
جم ۶۱۲۲ ۴۲
فملی ۷۹۰ ۱۸۴۰
سدشت ۵۰۹۲ ۸
بفجر ۲۵۳۴ ۳۸
وتوصا ۱۳۴۱ ۱۲
 شبریز ۲۰۰۴ ۴۱
خساپا ۳۵۱ ۳۶
لکما ۱۶۸ ۲۲
بترانس ۲۹۸ ۳

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۲ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۹۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۱۳۴۵ ۲۲۹۲
شگویا ۱۷۷۴ ۴۷
شاوان ۲۹۷۰ ۴
دانا ۳۹۳ ۱۶
بنیرو ۴۸۶ ۳
رمپنا ۱۴۴۴ ۱۳۷
اخابر ۱۲۲۰ ۲۳۹
کگل ۷۱۱ ۱۰۴
حکشتی‌ ۱۶۴۱ ۷۸
فولاد ۶۶۷ ۲۵۲۰
فولاژ ۱۸۸۰ ۷۳
فخوز ۴۵۳ ۲۹۶
ساراب ۳۱۷۶ ۳
ورنا ۸۴۲ ۳
حپترو ۴۵۸۲ ۱
کچاد ۷۴۷ ۱۸۱
وپست ۸۶۸ ۱۶
مارون ۱۹۲۲۵ ۴۷
شپنا ۹۵۵ ۱۰۰۸
شتران ۵۸۱ ۲۰۹۰
شبندر ۱۳۳۶ ۹۱۲
بسویچ ۸۲۱ ۹
وبملت ۴۱۹ ۲۹۹
وبصادر ۲۷۲ ۱۴۰۰
خودرو ۳۷۳ ۴۷
وتجارت ۲۴۵ ۱۷۸۸
 فایرا ۹۰۵ ۳۱
شراز ۱۹۷۹ ۴
جم ۶۱۲۲ ۴۱
فملی ۷۹۰ ۱۴۷۳
سدشت ۵۰۹۲ ۸
بفجر ۲۵۳۴ ۳۸
وتوصا ۱۳۴۱ ۱۲
شبریز ۲۰۰۴ ۱۵
خساپا ۳۵۱ ۳۹
لکما ۱۶۸ ۲۲
بترانس ۲۹۸ ۳

توثیق سهام عدالت برای دریافت وام

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در حاشیه جلسه روز گذشته شورای عالی بورس در رابطه با سامانه توثیق سهام عدالت و حواشی اخیر مبنی بر عدم همکاری بانک‌ها با سهامداران اظهار کرد: زیرساخت سامانه توثیق سهام در بازار سرمایه فراهم و سرویس‌های مرتبط با آن در اختیار تمامی بانک‌ها قرار گرفته است. اکنون تمامی بانک‌ها امکان استفاده از سرویس سامانه توثیق سهام را دارند، به نحوی که تاکنون در دو بانک به مرحله اجرا رسیدند و مابقی نیز منتظر تکمیل زیرساخت‌های حقوقی و الکترونیکی هستند.

وی ادامه داد: فراهم‌سازی زیرساخت‌های الکترونیکی وظیفه بانک‌ها است و سازمان بورس ماموریتی را در این رابطه ندارد. ابلاغیه توسط خود شعبه اصلی بانک مربوطه به شعبات زیر مجموع ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان بورس گفت: سامانه سهام عدالت متوفیان (سامانه انتقال سهام عدالت به وراث) قرار بود تا پایان شهریور مهیا شود اما راه‌اندازی کامل آن نیازمند همکاری همه جانبه قوه‌قضائیه است.

عشقی بیان کرد: از آنجایی که کار متوفیان و انحصار وراثت در اکثر شهرستان‌ها به صورت دستی انجام و تعداد متوفیان زیاد است، اکنون مسئولان مربوطه در حال فراهم‌سازی زیرساخت‌های الکترونیکی در این شهرها هستند.

ارزش سهام عدالت امروز

سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟

سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته‌ های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت.

ارزش این سهام در هفته اول فروردین ماه برخلاف رشد شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه، با کاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشد شاخص کل، ارزش سهام عدالت نیز رشد قابل قبولی داشته است. البته ارزش این سهام در هفته سوم فروردین ماه با افت مواجه شد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشد ۴ درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

سهام عدالت در تمام هفته های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد ۰.۸۵ درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش ۰.۴۲ درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد ۰.۶۸ درصدی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد ۱.۷ درصدی روبرو شد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده‌ترین سهم‌های بازار سرمایه هستند. با این حال، ارزش برگه‌های سهام عدالت در برگه‌های مختلف به ترتیب برابر است با ۷ میلیون و ۳۷۸ هزار تومان، ۸ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان، ۹ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان و ۱۸ میلیون و ۴۰ هزار تومان.برگه‌های سهام عدالت در قیمت‌های اسمی ۴۰۹ هزار تومانی، ۴۹۲ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته سوم اردیبهشت ماه به ترتیب با کاهش  ۱۱۶ هزار تومانی، ۱۴۰ هزار تومانی، ۱۵۱ هزار تومانی و ۲۸۴ هزار تومانی نسبت به هفته دوم خردادماه مواجه شده‌اند.

بنابراین گزارش، ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد سال گذشته به ترتیب با کاهش قیمت ۸ میلیون و ۲۰۱ هزار تومانی، ۹ میلیون و ۸۶۵ هزار تومانی، ۱۰ میلیون و ۶۶۷ هزار تومانی و ۲۰ میلیون و ۵۱ هزار تومانی روبرو شده است.

استعلام آنلاین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت

سهامداران سهام عدالت برای استعلام وضعیت پرداخت سود سهام خود می‌توانند با ورود به سامانه سهام عدالت در تارنمای «www.sahamedalat.ir» نسبت به مشاهده زمان و مبلغ واریز سود سهام عدالت اقدام کنند.

همچنین سهامدارانی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند، باید هر چه سریعتر در سامانه سجام ثبت کنند تا در فهرست پرداخت سود جامانده های سهام عدالت قرار گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *