فهرست بستن

تنگستیک اسید:

این محصول با خلوص حداقل 99 درصد ارائه می‌شود. از این محصول می‌توان تنگستن کارباید تجاری تولید نمود و یا برای تولید آمونیوم تنگستات از آن استفاده کرد. آمونیوم تنگستات به آمونیوم پاراتنگستات APT کریستالیزه شده و به تنگستن تری اکسید خلوص بالا تبدیل می‌شود که برای تهیه پودر تنگستن فوق خالص لازم است. این محصول از فرآوری و خالص‌سازی کنسانتره ی اکسیدی تنگستن به روش لیچینگ بازی ، رسوب‌گیری و اسید شویی تهیه‌شده است.

 

آنالیز xrf تنگستیک اسید

 

تحلیل نتیجه آزمون فوق بدین‌صورت است که تنگستیک اسید تولیدشده با فرمول شیمیایی H2WO4  در حرارت 950 درجه  به مدت 1.5 ساعت به بخارآب H2O  و تنگستن تری اکسید WO3  تجزیه می‌شود و منظور از L.O.I  همان بخارآب است که فرار بوده و توسط آزمون فوق غیرقابل‌شناسایی و تشخیص بوده است. همان‌طور که میدانیم محدوده تشخیص این آزمون از عناصر سدیم تا اورانیوم است.  مسلماً آنچه باقی خواهد ماند ، تنگستن تری اکسید با خلوص 99.156 بوده و 0.843 درصد باقی‌مانده مربوط  به ترکیبات کلسیم تنگستات یا کلسیم هیدرو اکسید و کلسیم کلرید خواهد شد.

وزن 0.05 kg